ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙГДЭХ ГЭРЭЭ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХИЙГДЭХ ГЭРЭЭ

СӨБ-ын тухай хуулийн 5-р бүлгийн 12-р зүйлийг үндэслэн:

……………Бага бүлгийн …………………овогтой... Дэлгэрэнгүй

ЗАН-ийн АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МӨРДӨГДӨХ ЗААХ АРГЫН НЭГДЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг: Нийтлэг үндэслэл

  • Хүүхдийн цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл нь төрөөс боловсролын талаар... Дэлгэрэнгүй

ДОТООД ЖУРАМ

ЦАГААН-ОВОО СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ЖУРАМ

НЭГ. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Хөдөлмөрийн дотоод журам нь цэцэрлэгийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдож үүсэх субьектив харилцааг... Дэлгэрэнгүй

ЗАН

ЗААХ АРГЫН НЭГДЭЛ

  • Арга зүйч
  • ЗАН-ийн ахлагч
  • Багш-6
  • Туслах багш – 6 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй сургалтын үйл ажиллагаагааг зохион явуулж байна.

ЗАН-ээр хэлэлцсэн сургалтын цөм хөтөлбөрийн... Дэлгэрэнгүй

Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч: Батцэрэн овогтой Наранцацрал

1997-2004 онд Цагаан-Овоо сумын 10 жилийн сургуульд бага ангийн багш, 2007-2009 онд... Дэлгэрэнгүй

Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Байгууллагын түүх:

Манай цэцэрлэг анх 1962 онд Нуга нэгдлийн “Маам” станцын дэргэд ажилчдын хүүхэд саатуулах ясли цэцэрлэгийн холимог нэг бүлэгт 25 хүүхэдтэй байгуулагдсан түүхтэй. 1964 онд Нуга нэгдэл, Галуут нэгдэл хоёр нийлж Галуут... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ:

“ ХҮНИЙ САЙН НЬ ХҮҮХДЭЭСЭЭ

ХҮҮХДИЙН САЙН НЬ ТӨЛӨВШЛӨӨСӨӨ”

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

БУРИАД АРДЫН ТОГЛООМ НААДГАЙ БОЛОН СУРГАЛТЫН ТӨВҮҮДИЙН... Дэлгэрэнгүй