Зургийн цомог

“УРЛАГ ЗААЛ”   – Хүүхдийн авьяасыг илрүүлэн, дэмжих зорилгоор төрөл бүрийн дугуйлан хичээллүүлдэг.

Аймгийн орон нутаг хөгжүүлэх сангийн санхүүжилтээр байгуулагдсан “Буриад сууц ахуйн соёл өргөө”

“АХЛАХ БҮЛЭГ”

Бэлтгэл 1 бүлэг

Бэлтгэл 2 бүлэг

“ДУНД 1” БҮЛЭГ

“ДУНД 2” БҮЛЭГ

БАГА БҮЛЭГ